Bạn cần phải tiến hành cài đặt JAVA JRE trướcc để sử dụng phần mềm

Nếu phiên bản Windows của bạn là 64bit hãy tải bộ cài đặt bằng cách nhấn vào link bên dưới:

http://45.119.81.245/jre-8u131-windows-x64.exe

Nếu phiên bản Windows của bạn là 32bit hãy tải bộ cài đặt bằng cách nhấn vào link bên dưới:

http://45.119.81.245/jre-8u131-windows-i586.exe

Nếu vẫn không thể chạy được phần mềm, xin vui lòng liên hệ cho tác giả qua email: tuhatinhvn@gmail.com hoặc số ĐT:090.68.34567